المنت های سرامیکی مادون قرمز الشتین - نسخه فارسی

شرکت الشتین-ورک در شهر نورتیم در سال 1950 و به عنوان تنها کارخانه بین المللی متخصص در زمینه تولید المنت های مادون قرمز سرامیکی تاسیس گردید. از همان موقع، المنت های مادون قرمز بر اساس فرآیند ها و الگو های موجود در همین شرکت ساخته شده و تا به امروز کیفیت آنها در بالاترین سطح ممکن حفظ گردیده است.

دانلود

المنت های سرامیکی مادون قرمز الشتین - نسخه اصلی

شرکت الشتین-ورک در شهر نورتیم در سال 1950 و به عنوان تنها کارخانه بین المللی متخصص در زمینه تولید المنت های مادون قرمز سرامیکی تاسیس گردید. از همان موقع، المنت های مادون قرمز بر اساس فرآیند ها و الگو های موجود در همین شرکت ساخته شده و تا به امروز کیفیت آنها در بالاترین سطح ممکن حفظ گردیده است.

دانلود

بخش محصولات

مشاهده لیست و جزییات محصولات

بخش محصولات